UDDANNELSERNE INDEN FOR

KEMI OG BIOTEKNOLOGI

Kemi og bioteknologi handler om livets byggesten. Som ingeniør inden for dette område kan du arbejde på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi og ingeniørvidenskab.
Du kan arbejde med molekyler og deres indbyrdes vekselvirkninger, og du kan være med til at designe og bygge nye materialer ud fra molekylær viden. Du kan også arbejde med miljø i relation til menneskeskabte systemer som byer, industri og landbrug eller i relation til naturlige systemer som havet, vandløb og søer.